GSBC AMOR

©2019 GSBC AMOR gebouwd door Igor Damming

Neem Contact Op

Kom langs voor een gratis training of neem contact op met een van de bestuursleden.

Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen

Voorzitter

Nathalie van Rhee

Email: voorzitter@gsbcamor.nl

Telefoon: +31614915058

Secretaris

Charlotte van den Herik

Email: secretaris@gsbcamor.nl
Telefoon: 06-12650831

Penningmeester

Julius Sipma

Email: penningmeester@gsbcamor.nl

Telefoon: 06-27452187

Technisch Coördinator

Roman Krjemenevsky

Email: technischlid@gsbcamor.nl

Telefoon: 06-42896962

Externe Betrekkingen

Julia Miedema

Email: externebetrekkingen@gsbcamor.nl
Telefoon: 06-40485169